Bestuur

Het bestuur organiseert in samenwerking met de commissies de Science Cafés.

Voorzitter 


Prof.dr. Ad Vingerhoets, emotiepsycholoog
Dep. Medische en Klinische Psychologie
Universiteit van Tilburg


Secretaris 

Dr. Machteld Ouwens
GZ-psycholoog, GGz Breburg

Penningmeester 


Drs. Tom Goris
medewerker vakgroep Wiskunde & Economie, Fontys Lerarenopleiding Tilburg
medewerker Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht